Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Sentenza
21/6/2018 Sentenza
A sentenza, emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía recoñece como accidente laboral o ictus sufrido por unha empregada de fogar no seu día de descanso. A sentenza considera determinante o feito de que a traballadora vivía no mesmo domicilio que a parella de anciáns que coidaba, non existindo separación entre o seu lugar de residencia e o seu lugar de traballo.
Hospital
13/6/2018 Seguridade
A Inspección de Traballo vén de comunicarlle á EOXI de Ourense que ten un prazo de dous meses para corrixir as múltiples deficiencias detectadas na cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. A CIG presentara unha denuncia diante da autoridade laboral o pasado 11 de abril ante as múltiples deficiencias detectadas nas instalacións deste servizo, situadas no edificio materno infantil do CHUO; estas deficiencias mantéñense dende hai anos, a pesares de ser comunicadas en reiteradas ocasións, o que ten provocado numerosos accidentes laborais.
Camareira piso
22/5/2018 EEPP
Incluiranse dentro do Cadro de Enfermidades Profesionais algunhas das doenzas que padecen as camareiras de pisos de hotel que ata o de agora non viñan tratándose axeitadamente, en concreto a síndrome de túnel carpiano, bursite e epicondilite.
ECHA
18/5/2018 Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas
Os valores recomendados son moito máis baixos, e polo tanto moito máis esixentes, que os actualmente vixentes no Estado español. Na súa reunión de marzo, o Comité de Avaliación de Riscos (RAC) da Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) tamén recomendou os límites de exposición ocupacional (OEL) para outras dúas substancias: níquel e os seus compostos e acrilonitrilo. Estas opinións conclúen a resposta á Comisión Europea, que por primeira vez solicitou ao RAC que avaliase a base científica para estabelecer os OEL.
SENTENZA AMIANTO
20/3/2018 AMIANTO
O xulgado do Social número 2 de Valladolid condenou á azucreira Ebro Food ao abono dunha indemnización á familia dun traballador que faleceu a consecuencia da inhalación durante lustros do po de amianto.
Amianto perigo
12/3/2018 AMIANTO
Vai xa unha década dende que no Estado español prohibiuse a utilización do amianto nos distintos procesos industriais e de fabricación, a pesares do cal o mesmo segue a estar presente nos procesos de traballo de moitos traballadores/as adicados a tarefas de reparación, retirada de materiais contaminados, transporte a vertedoiros, tratamento de residuos, mantemento de canalizacións de auga, rehabilitación e mantemento de edificios), así como ao conxunto das persoas que en moitas ocasións sen sabelo, ocupan edificios construídos con amianto ou nos que existan instalacións que posúen este material.
ECHA
18/1/2018 Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas, ECHA
A proposta da Comisión Europea a Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA), xunto ás autoridades competentes de Dinamarca, Italia y Noruega, ven de avaliar os riscos relacionados coas substancias químicas asociados coas tintas empregadas en tatuaxes e maquillaxe permanente, a necesidade de acción en toda a Unión e os impactos socioeconómicos relevantes.
Radón
11/1/2018 Saúde laboral
A CIG presentou denuncia ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social contra a Xunta de Galicia, logo da reiterada negativa do Goberno galego a realizar medicións do nivel de radón nos edificios administrativos dos Servizos Centrais situados en San Caetano. A solicitude de medicións foi proposta en repetidas ocasións no Comité de Seguridade e Saúde Laboral, motivada pola inquietude do persoal que traballa nos edificios administrativos da Xunta.
Sentenza
10/1/2018 Sentenza
Na sentenza o Xulgado do Social número 1 de Palencia recoñece como continxencia profesional a situación de baixa laboral dunha docente de Educación Secundaria causada polo acoso de varios alumnos, e condea aos demandados, a Consellería de Educación da Junta de Castilla y León, Ibermutuamur, o INSS e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, a satisfacer as prestacións que derivan da continxencia profesional.
Avaliación de riscos dos profesionais de salóns de manicura
5/1/2018 Axencia Francesa de Alimentación, Medio Ambiente e Saúde e Seguridade no Traballo
Segundo un extenso informe publicado pola Axencia Francesa de Alimentación, Medio Ambiente e Saúde e Seguridade no Traballo (ANSES), as profesionais que traballan en salóns de manicura, case todas mulleres, están expostas a ao redor de 700 substancias diferentes, 60 das cales se califican como "de gran preocupación", por estar clasificadas como carcinóxenas, mutáxenas ou tóxicas para a reproducción, sensibilizanetes e/ou estar inscritas como posibles perturbadores endocrinos, e 90 como "preocupantes". As investigacións foron levadas a cabo en salóns de manicura da área de París entre xullo de 2015 e outubro de 2016.
Comisión europea
3/1/2018 Comisión Europea
A Comisión Europea publicou un estudo sobre a avaliación do rendemento do sistema de autorización REACH. O estudo conclúe que este sistema promoveu a substitución progresiva de substancias altamente preocupantes (SVHC) por alternativas dispoñibles e que as empresas melloraron as medidas de xestión do risco e as condicións de traballo cando non foi posible a substitución das SVHC.
Amianto perigo
13/12/2017 Amianto
O Ministerio de Defensa recoñece en dúas resolucións que “creou unha situación de risco” ao expoñer as dúas vítimas á inhalación dun material tóxico como o amianto. Segundo o bufete que tramitou as denuncias, estas resolucións reiteran que o amianto estaba presente tanto nos buques como nas propias instalacións da Armada, sen que por parte da Administración militar chegase a adoptarse medida algunha de seguridade.
Substancias químicas
23/11/2017 Saúde Laboral
A multa de 150.000 euros foi imposta pola Inspección de Traballo da Seguridade Social á unha empresa concesionaria sanitaria por non adoptar medidas de prevención no uso e manipulación de produtos cancerígenos no Servizo de Anatomía Patolóxica do Hospital de Elxe. A ITSS considera que se trata dunha infracción moi grave pola “falta de dilixencia” da empresa que expuxo perigosamente a 35 traballadores/as a produtos perigosos sen as medidas de protección estipuladas na normativa de seguridade laboral.
SENTENZA AMIANTO
11/9/2017 SENTENZA
A Asociación Vasca de Vítimas del Amianto, denuncia a actitude do Xulgado n.º 4 de Donostia polas súas reiteradas sentenzas cuestionando feitos xa xulgados e xerar máis sufremento e gastos a vítimas do amianto
crisotilo
10/7/2017 Convenio de Rotterdam
Na oitava Conferencia das Partes no Convenio de Rotterdam, sobre o procedemento de consentimento fundamentado previo aplicable a certos praguicidas e produtos químicos perigosos obxecto de comercio internacional celebrada en maio de 2017 en Xenebra (Suíza), unha minoría dos asistentes bloquearon a introdución do crisotilo no Anexo III. Para a inclusión dunha sustancia é precisa a unanimidade entre as partes. Non se volverá a considerar a inclusión do crisotilo ata a próxima Conferencia dentro de dous anos.
Bisfenol A
18/5/2017 hixiene
Esta é a conclusión dun estudo realizado entre traballadores/as de empresas do sector de servizos e lecer e do persoal dunha empresa que fabrica papel de imprenta que contén BPA. A exposición está vinculada ao papel térmico empregado nos recibos de pago que manipulan os traballadores/as dos dez centros comerciais e de ocio que participaron no estudo; estos traballadores/as presentan concentracións de bisfenol A en ouriños maiores que o resto da poboación.
Caixeira supermercado
16/5/2017 Sentenza
A sentenza considera que existe unha relación directa entre a lesión os movementos de brazo, cóbado e ombreiro que debe realizar para alcanzar os produtos desde a cinta e pasalos ata o lector de prezos. Tanto mutua como a empresa desligaban a enfermidade que padece a traballadora da súa actividade profesional, considerando a doenza como enfermidade común.
estetoscopio
15/5/2017 Sentenza
O Xulgado do Social número 6 de Granada, recoñeceu como accidente de traballo a grave psicose que padecía un médico de familia como consecuencia da tensión laboral á que estaba sometido. A sentenza, que entende que existe un nexo causal entre a actividade profesional e a presión asistencial, condena ao Servizo Andaluz de Saúde (SAS) a pagar a recarga da prestación por falta de medidas de seguridade.
Médicos alertan do risco das xornadas laborais abusivas
30/3/2017 Psicosocial
O Observatorio Nacional de Agresións da Organización Médica Colexial (OMC), ven de presentar os datos de violencia rexistrados en 2016 que supoñen un incremento do 37,12% en relación ao ano anterior. Os datos revelan un notable crecemento no pasado ano das condutas violentas no ámbito sanitario contabilizadas nos últimos anos (354, 344, 361 e 495 agresións en 2013, 2014, 2015 e 2016), sobrepasando en 2016 as cifras de 2010 (451), ano no que se creou este Observatorio. Na presentación dos datos indicouse que en moitos casos as conductas violentas teñen que ver con temas denunciados anteriormente: a masificación das urxencias, a falta de equidade na atención sanitaria, o aumento das listas de espera ou a precariedade laboral dos/as profesionais.
Sentenza amianto
22/3/2017 Sentenza
A Sala Social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra rexeita que unha fibrose pulmonar intersticial sexa unha enfermidade profesional, porque nos informes médicos do traballador non se describen "presenza de corpos de asbesto". Segundo os informes médicos achegados ao xuízo, a causa do falecemento dun empregado da factoría do Grupo Super Ser (despois BSH Electrodomésticos España S.A.) foi: Fibrose pulmonar intersticial difusa, bilateral avanzada de predominio en campos pulmonares inferiores. Os maxistrados da Sala Social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra rexeitaron que, con ese diagnóstico, o paciente falecese dunha enfermidade profesional derivada da exposición ao amianto.
Médica
8/3/2017 Psicosocial
Estos datos extráense do “Estudo sobre a situación laboral dos Médicos en España” promovido polas Vocalías Nacionais de Médicos en Empleo Precario e de Formación e/ou Postgrado da Organización Médica Colexial (OMC). En relación ao acoso laboral, a enquisa revela que o sufren máis casos as mulleres, 46,6%, fronte ao 41,3% dos rexistrados entre os homes. Entre os agravios descritos están: os prexuízos relativos á carga laboral; en relación ao horario de traballo; veto para poder prosperar na traxectoria profesional; privación dunha parte da actividade profesional; ridiculización ou minusvaloración ante outros membros do servizo ou ante pacientes; insultos graves ou vexacións; exclusión inmotivada e prolongada de todas as actividades do servizo; comentarios despectivos discriminatorios sobre orixe racial ou étnica; solicitude de favores de natureza sexual, entre outros.
Aumento estrés laboral
23/1/2017 Saúde laboral
Segundo una investigación realizada en Canadá polo INRS e a Universidade de Montreal publicada na revista Preventive Medicine, existe una relación directa entre o estrés prolongado no traballo e a posibilidade de padecer determinados tipos de cancro en homes.
Amianto
4/1/2017 AMIANTO
A defensa letrada dos extraballadores do asteleiro, anuncia que esgotará todas as vías legais posibles e alega “indefensión xurídica” dos actuais demandantes.
Amianto uralita
16/12/2016 Sentenza
Na sentenza un xuíz de Barcelona recoñece o cancro de esófago como unha enfermidade laboral por exposición ao amianto, a pesares de que a doenza non aparece no baremo oficial de enfermidades profesionais. Segundo o xuíz, "non se pode dicir que se unha enfermidade concreta non está na listaxe de enfermidades profesionais non o é, senón que se ha de ter en conta os coñecementos actuais e os criterios científicos".
Amianto
13/9/2016 Amianto
Dende decembro do ano pasado, o cancro de larinxe está incluído no cadro de enfermidades profesionais (BOE do 19 de decembro de 2015). No caso deste traballador xubilado do naval ferrolano, este cambio supón que a invalidez permanente absoluta que ten recoñecida deriva dunha enfermidade profesional causada pola exposición a amianto (que estivo presente en traballos realizados na industria naval ferrolán e que deu lugar a numerosas reclamacións na comarca por parte de afectados por carcinoma de pulmón).
persoal sanitario quenda noite
8/9/2016 SEGURIDADE
Dous de cada cinco médicos de Reino Unido, o 41%, confesaron durmirse ao volante mentres conducían a casa tras a quenda de noite. E máis do 25% dos consultados sabían dun médico que morrera nun accidente de tráfico tras unha quenda de garda pola noite.
PRL HOSTALARÍA
10/8/2016 SAÚDE LABORAL
Segundo datos de Premap Seguridade e Saúde, tan só un 52 por cento dos locais de hostalería e restauración do Estado teñen un plan de prevención de riscos laborais que contemple unha formación preventiva axeitada para evitar accidentes e lesións.
Conserveira
3/8/2016 ACCIDENTE LABORAL
Unha traballadora de 50 anos de idade sufriu na tarde noite do luns 27 de xuño un accidente laboral nunha fábrica conserveira de O Grove, o que obrigou ao seu traslado en estado grave ao hospital provincial de Montecelo na cidade de Pontevedra. Alí foi intervida de urxencia e os médicos tiveron que amputarlle o antebrazo, que quedara completamente esmagado e irrecuperable como consecuencia do accidente
Silicose
26/7/2016 Hixiene
A CIG urxe ao Instituto Nacional da Seguridade Social que recoñeza aos afectados de silicose en grao 1 o dereito a unha pensión de invalidez sen necesidade de que teñan que acudir á vía xudicial, como está a suceder na actualidade. Anxo Pérez Carballo, membro da executiva confederal da CIG, lamenta que teñan que ser os xuíces os que "están a interpretar dunha maneira máis humana a lexislación", recoñecendo o dereito a cobrar unha pensión de invalidez aos afectados na súa fase inicial; a principios de mes o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia "estabeleceu con total claridade o dereito dun traballador con silicose en grao uno a optar a un posto de traballo alternativo na mesma empresa ou a ver reconcida unha incapacidade permanente".
Amianto perigo
28/6/2016 Amianto
O amianto é un produto canceríxeno que foi empregado masivamente na industria e na construción; aínda que os seus efectos nocivos eran coñecidos dende os años 40, non se prohibiu o seu emprego na Unión Europea ata hai pouco (ano 2002 no Estado español). As fibras do mineral que se desprenden na manipulación poden chegar ata os pulmóns onde se incrustan provocando graves doenzas respiratorias; os síntomas da enfermidade poden manifestarse logo de 40 anos dende a exposición. Segundo o Departamento de Saúde catalán, os ingresos hospitalarios por asbestosis, fibrose pulmonar provocada polo amianto, disparáronse un 83% nos últimos 10 anos. Os pneumólogos consideran que o pico de diagnósticos será en torno ao 2020.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais