Logotipo CIG Confederación Intersindical Galega - Gabinete técnico de Saúde Laboral - 14/7/2017
INSHT
Fundamentos para a prevención de riscos laborais
Este documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, estrutúrase en tres partes: na primeira trátanse os conceptos esenciais de saúde e traballo e se ofrece unha perspectiva histórica e de futuro; a segunda adícase á estrutura organizativa da prevención analizando o sistema español, o marco institucional comunitario e o conxunto de institucións e entidades adicadas dende diferentes perspectivas a previr riscos laborais; a terceira, adícase aos aspectos fundamentais para unha xestión preventiva eficaz, desenvolvendo neste capítulo os dous instrumentos esenciais do Plan de Prevención: a Avaliación de riscos e a Planificación preventiva; incluíuse un capítulo final adicado á promoción e vixilancia da saúde.

Fundamentos para a prevención de riscos laborais

Polo momento o INSHT ten dispoñible este texto a través de venda en formato papel.

1