Logotipo CIG Confederación Intersindical Galega - Gabinete técnico de Saúde Laboral - 5/6/2017
INSHT
Riscos de trastornos musculoesqueléticos asociados á carga física en postos de loxística
Documento elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo sobre a identificación e avaliación inicial dos riscos relacionados con TME asociados á actividade física en operacións realizadas en almacéns loxísticos: carga e descarga do vehículo, conformación de palés, preparación dos artigos para a almacenaxe, "picking" de artigos para a súa expedición, retractilado de produtos paletizados, etc. O texto inclúe a orientación sobre métodos de avaliación específicos que será necesario empregar en determinadas situacións.

Riscos de TME  asociados á carga física en postos de loxística

Os TME representan no sector de "Depósito e almacenamento" unha parte importante dos accidentes con baixa por sobreesforzo xa que supoñen máis dun 60% do total dos accidentes con baixa, segundo datos do Observatorio Estatal de Condicións de Traballo.

Ligazón ao texto Riscos de trastornos musculoesqueléticos asociados á carga física en postos de loxística

1