Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
13/07/2016
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 20 galego
Resulta habitual considerar o absentismo laboral atendendo exclusivamente á incapacidade laboral transitoria do/a traballador/a, sen ter en conta que, segundo a definición de absentismo da RAE, este termo conleva un compoñente de voluntariedade; é decir que o/a absentista é aquel que se ausenta por vontade propia. Considerar calquera ausencia do traballo, xustificada ou non, como absentismo laboral, supón unha interesada distorsión da realidade laboral e das estatísticas, a fin de cargar contra o/a traballador/a. Así mesmo a análise que sobre o absentismo se realiza por parte dos diferentes estados, sectores produtivos ou institucións, carece dunha metodoloxía única e dunha estandarización de parámetros a medir, o que fai que as estatísticas sexan imposibles de comparar.
/Traballo en quenda de noite
Traballadores/as maiores de 55
12/08/2016
O traballo realizado en quenda de noite remata en practicamente todos os casos por ser un traballo fatigante, consecuencia entre outros factores dun descanso diúrno de pouca calidade e insuficientemente reparador, debido en gran medida á alteración das constantes biolóxicas características do noso ritmo circardiano: temperatura corporal, consumo de osíxeno, ton muscular, frecuencia cardíaca, etc. Quenda horaria que supón que o/a traballador/a desenvolva as súas funcións laborais nunha franxa horaria na que se produce unha merma funcional tanto a nivel fisiolóxico como psicomotriz, coas consecuentes implicacións en termos de seguridade e saúde laboral.
/Tribunal Supremo Canadá
SENTENZA
18/08/2016
O Tribunal Supremo de Canadá ditaminou por sete votos a favor fronte a un en contra, que os traballadores que enfermaron polas sustancias perigosas que maipulaban no traballo non é necesario que o demostren con certeza científica para poder recibir unha compensación laboral.
/xulgado 2
SENTENZA
17/08/2016
A Sección Primeira da Audiencia Provincial de Donostia -San Sebastián-, condenou a un contratista a penas que suman dous anos e dez meses de prisión pola morte dun traballador, sen contrato nin seguro, que realizaba obras de mellora no patio do Colexio San Luís de La Salle de San Sebastián. Ademais, o empresario deberá abonar indemnizacións por un importe total de 209.529,5€.
SAÚDE LABORAL
16/08/2016
O Regulamento substitúe unha directiva, que debe ser transpuesta polos Estados membros ao seu ordenamento xurídico interno nun proceso no que con certa frecuencia pódense producir actuacións discrepantes entre uns e outros Estados, por un regulamento, que os Estados membros deben acatar na súa literalidade, sen posibilidade alguna de desviacións ou interpretacións.
SAÚDE LABORAL
10/08/2016
Segundo datos de Premap Seguridade e Saúde, tan só un 52 por cento dos locais de hostalería e restauración do Estado teñen un plan de prevención de riscos laborais que contemple unha formación preventiva axeitada para evitar accidentes e lesións.
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
08/08/2016
O Consello de Ministros aprobou o Real Decreto 299/2016 sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a campos electromagnéticos.
SAÚDE
16/08/2016
Todos os cigarros electrónicos emiten sustancias químicas nocivas, e os niveis deses compostos tóxicos vense afectados por factores como a temperatura, o tipo e a antigüidade do dispositivo, segundo un estudo de investigación do Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California.
SAÚDE
05/08/2016
O pasado 14 de outubro do ano 2015, a revista Neurology da Academia Americana de Neuroloxía, publicou un estudo no que se suxire a relación directa entre estrés laboral e ictus isquémico, maior canto máis estrés provoque o traballo. No mesmo menciónanse outros estudos que relacionan o estrés laboral coas enfermidades do corazón.
ACCIDENTE LABORAL
03/08/2016
Unha traballadora de 50 anos de idade sufriu na tarde noite do luns 27 de xuño un accidente laboral nunha fábrica conserveira de O Grove, o que obrigou ao seu traslado en estado grave ao hospital provincial de Montecelo na cidade de Pontevedra. Alí foi intervida de urxencia e os médicos tiveron que amputarlle o antebrazo, que quedara completamente esmagado e irrecuperable como consecuencia do accidente
Riscos novos e emerxentes
 
 

10-08-2016
Xornada técnica solicitada pola Comarca de A Coruña. A data prevista de celebración é o día 10 de agosto de 2016 en A Coruña.
01-08-2016
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Fed. de Industria. Datas previstas do 1 ao 16 de agosto de 2016 en Vigo.
26-07-2016
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 26 de xullo de 2016 en Vigo.
11-07-2016
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Unión Local de Cee. Datas previstas do 11 de xullo ao 5 de agosto de 2016 en Cee.
21-06-2016
Curso monográfico de 8 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 21 de xuño de 2016 en Pontevedra.
21-06-2016
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción. Data prevista de celebración 21 de xuño de 2016 en Vigo.
20-06-2016
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 20 de xuño de 2016 en Ferrol.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais